Radon

Radongas komt van nature in de bodem. Het komt in gebouwen via afvoerputten, rioleringen, scheuren, etc. Bodemgas heeft een dergelijk hoog gehalte aan radon dat als slechts 0,1% van de lucht in een gebouw uit de grond zou binnendringen, het binnenmilieu aanzienlijk zou worden verontreinigd. Concentraties in gebouwen waar sprake is van een bron van radon zijn afhankelijk van goede ventilatie. Speciale ventilatie wordt vaak ingezet om radonverontreiniging in gebouwen te verhelpen.

Contact

Wij helpen u graag!

Contactgegevens
KEEP UPDATED!

U kunt zich hier aanmelden voor Camfil's digitale nieuwsbrief 'frisse luchtpost'